nhờ giúp Đỡ mở ev jx2 chạy theo tháng

như tiêu đề mình mò mở cái ev nhưng phải chạy tay mỗi tháng phải mở theo kiểu riêng giờ mình muốn mỗi tháng nó tự động chạy ev thì mở ở chỗ nào nhỉ
bác nào biết chỉ mình với tks
 
Bên trên