[JX] JX3-link gốc cướp bên tàu về.

Mọi người ơi, Xin hướng dẫn cách gia nhập phái
tài khoản kết nối Wincp
có lệnh gm gi không
Mong anh chị em nào biết chia sẻ với nha
Lỗi nhiệm vụ tân thủ vô chỉ đi dạo, đánh quái, ngoài ra ko làm được gì
 
Bên trên