Xin cao nhân chỉ giáo, hàm login và loguot game kiếm thế

Bạn nào biết hàm login và logout chỉ cho mình với. Mình muốn viết 1 đoạn code auto login và logout mà không biết lệnh của 2 hàm này. Bạn nào biết chỉ giúp với. Thank!
 
Bên trên