[WEBGAME] Ngọa long 1.6 cho ai cần

LINK :
tải hết và nối file vào giải nén.
Hướng dẫn chỉnh IP :192.168.32.128
mở phpStudy chạy lên
mở SecureCRT chạy từ 1 đến 4 chú ý mở 4 tab mỗi tab là chạy 1 - 4
vào game bằng đường link http://127.0.0.1/public/
Hình ảnh demo:
You must be registered for see images
You must be registered for see images
top duyệt cho cái quyền tải file driver : gmail : hplaemcyt@gmail.com
 
Bên trên