[TLBB] Lỗi Càn Khôn Hồ .!

Bị lỗi Càn Khôn Hồ ko tự động nhặt đồ + dịch chuyển map là bị hiệu ứng, đã thử copy ở sever khác qua mà vẫn bị, a e ai biết lỗi chỉ giúp với
 
Bên trên