[JX3] Unpack file pak của VNG

Client này từ VNG ver 2015
Link pak: https://drive.google.com/file/d/1mL0_EYx47DPB-oXz1ixKONlCJlj4OIFm/view?usp=sharing
Bác nào thử giúp em unpack file này với ạ :(
Client trung quốc có thể unpack như jx1, jx2, kt được. Nhưng VNG hình như nó thay đổi cái gì ấy

1645106870869.png
 
Bên trên