[TLBB] Hướng dẫn Việt Hóa Server

- Thông tin đã cũ nhưng có thể sẽ rất bổ ích cho một vài anh em giống như mình.
- Cảm ơn bạn kid1110 đã chia sẻ lại exp này #37

Hướng dẫn Việt hoá Server
1. Các tool cần thiết:

- Phần mềm dịch chữ Hán dành cho anh em cần : Chinese Convert Pro 3.5.1 Final.7z : http://clbgameviet.net/threads/8560...onvert-Pro-3-5-1-Final.html?p=10460#post10460

Link :


- Notepad++
- Bộ gõ tiếng Việt Unikey.
- Font tahoma: [HIDE-THANKS]https://secufiles.com/eNi0/tahoma.7z
[/HIDE-THANKS]- AXPPacker : [HIDE-THANKS]https://secufiles.com/eNhZ/AXP_Packer.7z
[/HIDE-THANKS]

2. Các bước thực hiện:
- Mở file Bin\System.cfg trong client ra và add thêm dòng dưới vào cuối file:
Mã:
System_CodePage=1258
- Dùng AXPPacker mở file Interface.axp trong folder Data của client ra, kéo xuống tới folder Schema và add thêm file font Tahoma ở trên vào.
- Sao chép folder tlbb ra một folder khác, ví dụ: tlbb_DangVietHoa.
- Lúc đó ta có 2 folder: tlbb & tlbb_DangVietHoa:


Ví dụ mẫu, Việt hoá NPC Map Đại Lý:
- Mở file tlbb_DangVietHoa\Public\Scene\dali_monster.ini bằng Notepad++ và chọn bảng mã như hình:
You must be registered for see imagesTại sao ta phải chọn thế? Mặc định khi vừa mở ta vẫn Việt hoá được bình thường, nhưng một số file thì mình Việt hoá xong, nó thuộc dạng bảng mã khác (một số ít), nên khi chép vào server nó sẽ không hiển thị đúng, cái này mình gặp rồi, cho nên thực hiện luôn bước này cho chắc chắn.


- Mở tiếp file tlbb\ Public\Scene\dali_monster.ini bằng Notepad++ và chọn bảng mã như hình:
You must be registered for see imagesSau khi chọn xong nó sẽ như hình:
You must be registered for see imagesSau đó copy đoạn:
name=崔逢九
title=驛站老闆

dán vào Google để dịch"Thực hiện".


Sau đó ta mở tiếp phần mềm Advanced Find and Replace v7.0 ra:
- Copy phần sau dấu = của dòng: "name=´Þ•ê¾Å" dán vào ô: "Text to Find" của Advanced Find and Replace.
- Copy phần dịch trong phần mềm Chinese Convert Pro 3.5.1 bước trước ta thực hiện: thôi phùng cửu (Nhớ fix lại cho đúng là: Thôi Phùng Cửu), copy xong để đó.
- Ở khay hệ thống, gần cái đồng hồ của Windows, nhấn chuột phải vào biểu tượng Unikey chọn theo hình:
You must be registered for see images- Ra một cửa sổ mới, phần bảng mã chọn theo hình, sau đó nhấn nút "Chuyển mã".
You must be registered for see images- Trở lại cửa sổ Advanced Find and Replace, nhấn chuột vào ô "Replace/Insert by Text" và nhấn Ctrl+V để dán chữ Thôi Phùng Cửu đã được chuyển sang bảng mã VISCII: Thôi Phùng CØu.
- Nhấn nút Execute và đợi cho nó chạy xong, thực hiện tương tự cho các dòng còn lại.
You must be registered for see images3. Việt hóa script của NPC:
- Các NPC nằm trong các file: Public\Scene\*_monster.ini.
-Thường thì ta Việt hoá Đại Lý đầu tiên, mở file Public\Scene\dali_monster.ini ra:
Mã:
[monster0]
guid=12293999
type=193
name=Thôi Phùng CØu
title=Ông chü d¸ch trÕm 
pos_x=241.3763
pos_z=136.5375
dir=27
[B][COLOR=#008000]script_id=2026[/COLOR][/B]
respawn_time=1000
group_id=-1
team_id=-1
base_ai=3
ai_file=0
patrol_id=-1
shop0=-1
shop1=-1
shop2=-1
shop3=-1
ReputationID=-1
level=20
File script qui định cho NPC Thôi Phùng Cửu có ID là 2026, mở tiếp file Public\Data\Script.dat, tìm số 2026 ta được:
Mã:
- 002026=\obj\dali\odali_cuifengjiu.lua
Mở file odali_cuifengjiu.lua ra và bắt đầu Việt hoá cho NPC Thôi Phùng Cửu.
Mã:
--´óÀíNPC
--´Þ•ê¾Å
--ÆÕͨ


x002026_g_ScriptId  = 002026


--ÃÅÅÉÐÅÏ¢(ÃÅÅÉÃû³Æ£¬SceneID£¬PosX£¬PosY£¬ÃÅÅÉID)
x002026_g_mpInfo    = {}
x002026_g_mpInfo[0]  = { "ÐÇËÞ", 16, 96, 152, MP_XINGSU }
x002026_g_mpInfo[1]  = { "åÐÒ£", 14, 67, 145, MP_XIAOYAO }
x002026_g_mpInfo[2]  = { "ÉÙÁÖ", 9, 96, 127, MP_SHAOLIN }
x002026_g_mpInfo[3]  = { "Ììɽ", 17, 95, 120, MP_TIANSHAN }
x002026_g_mpInfo[4]  = { "ÌìÁú", 13, 96, 120, MP_DALI }
x002026_g_mpInfo[5]  = { "¶ëáÒ", 15, 89, 139, MP_EMEI }
x002026_g_mpInfo[6]  = { "Îäµ±", 12, 103, 140, MP_WUDANG }
x002026_g_mpInfo[7]  = { "Ã÷½Ì", 11, 98, 167, MP_MINGJIAO }
x002026_g_mpInfo[8]  = { "ؤ°ï", 10, 91, 116, MP_GAIBANG }


Các bạn vẫn phải dùng Advanced Find and Replace bởi vì các file của các NPC dịch chuyển gần như là giống nhau, mặc khác các file Scene (các file bản đồ) và thậm chí trong các file nhiệm vụ, event , … cũng có nên cũng được Việt hoá luôn, khỏi mất công Việt hoá các file bản đồ nửa.
Mã:
--ÐÕi LýNPC
--´Þ•ê¾Å
--ÆÕͨ


x002026_g_ScriptId  = 002026


--ÃÅÅÉÐÅÏ¢(ÃÅÅÉÃû³Æ£¬SceneID£¬PosX£¬PosY£¬ÃÅÅÉID)
x002026_g_mpInfo    = {}
x002026_g_mpInfo[0]  = { "Tinh Túc", 16, 96, 152, MP_XINGSU }
x002026_g_mpInfo[1]  = { "Tiêu Dao", 14, 67, 145, MP_XIAOYAO }
x002026_g_mpInfo[2]  = { "Thiªu Lâm", 9, 96, 127, MP_SHAOLIN }
x002026_g_mpInfo[3]  = { "Thiên S½n", 17, 95, 120, MP_TIANSHAN }
x002026_g_mpInfo[4]  = { "Thiên Long", 13, 96, 120, MP_DALI }
x002026_g_mpInfo[5]  = { "Nga My", 15, 89, 139, MP_EMEI }
x002026_g_mpInfo[6]  = { "Võ Ðang", 12, 103, 140, MP_WUDANG }
x002026_g_mpInfo[7]  = { "Minh Giáo", 11, 98, 167, MP_MINGJIAO }
x002026_g_mpInfo[8]  = { "Cái Bang", 10, 91, 116, MP_GAIBANG }


Các bạn làm tương tự cho các NPC khác.


Xong!
 
Hóng mãi cuối cùng cũng có bài hướng dẫn việt hóa ** thể!Cảm ơn sad nhiều mong sad tiếp tục cố gắng viết thêm bài hướng dẫn cho anh em tập việt hóa:))!
 
Bài viết thiếu mấy tấm hình, như chỗ chọn mã trong notepad++, chỗ mở Unikey,mấy chỗ đó tui không biết, bạn có thể chỉ rõ hơn đuợc không !
 
Bên trên