[Mu PC] Hướng dẫn cài Mu Season 12 trên Vps

1. link tải server
https://drive.google.com/uc?id=1Zxfo...xport=download
2. link tải client và tool edit.
https://drive.google.com/file/d/10iX...ew?usp=sharing
3. video hướng dẫn
<strong><font color="#ff0000"><font size="4">
<strong><strong><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GPnCKVx7H1Y&feature=youtu.be" target="_blank">
.
toàn bộ các hướng dẫn sẽ cập nhập ở đây. bao gồm config tool -web.
Update: sử dụng tool
<strong><strong><strong><strong>
..còn tiếp
Cài Web trên Hosting.
Link tải web :
https://drive.google.com/file/d/1bwM...ew?usp=sharing
Linh tải xampp 1.7.1
https://drive.google.com/file/d/1XY-...ew?usp=sharing
Video hướng dẫn :
<strong><strong><strong><strong><strong><strong>
......Còn tiếp ............
 
Bên trên