Help, Có con gunny lậu bị bug vật phẩm, dạng bug từ sever

Mình có con gunny lậu fix bug gần như hoàn toàn đưa lên chơi online dc một thời gian
bây giờ có 1 thằng nó bug nhưng mình tìm chưa được nguyên nhân
Dạng như nó bug dc vật phẩm và xu y chang adm , nó có thể điều chỉnh cả vật phẩm và cấp cường hóa
Dạng như nó bug dc web adm
nghe ngóng thì hình như nó bug từ sql data hay là sever data gì đó, nó đổi toàn bộ id vật phẩm này thành id một vật phẩm khác cho toàn sever được luôn
không biết có anh em nào rành mảng này không giúp đỡ dùm
Xin cám ơn
 
Bên trên