[TLBB] Chia sẻ Bộ sưu tập hướng dẫn chi tiết | cách sửa về từng file trong Thiên Long Bát Bộ

- Bên topic cũ là hướng dẫn cài đặt server : https://www.clbdevgame.com/threads/...en-XEM-Cap-nhat-lien-tuc.html?p=2817#post2817
- Còn topic mới này sẽ cập nhật những chi tiết về từng file .
Mình sẽ để trong 1 file và từng mục cập nhật. Khi có gì mới sẽ cập nhật thêm nữa tại đây luôn.
*Khu vực chưa việt hóa, cần nghiên cứu thêm :[HIDE-THANKS]https://pan.baidu.com/s/11F09v1OR_vmsKAM5M2oZTQ

mk : 9fdv[/HIDE-THANKS]
*Khu vực tự học : [HIDE-THANKS] https://pan.baidu.com/s/1610HfHQQpu--cz9qPDXmhA

mk : vuj5[/HIDE-THANKS]


Mật khẩu giải nén : [HIDE-THANKS]sadlove123[/HIDE-THANKS]
Cập nhật thêm kinh nghiệm dev TLBB : 25/07/2018. Đây là nhiều thứ lắm, phải nghiên cứu thêm để có thêm kinh nghiệm mới

[HIDE-THANKS]https://secufiles.com/ig13/[Sadlove123_-_CLBDEVGAME.COM]Kinh_nghiệm_dev_TLBB_chữ_China.7z[/HIDE-THANKS]


Mật khẩu giải nén :
Mã:
 sadlove123

Cập nhật thêm 1 file toàn tập Hướng dẫn về TLBB : 19/08/2018


[HIDE-THANKS]https://www.fshare.vn/file/PGVRX3EFOW71[/HIDE-THANKS]

Cảm ơn rikido
 
- Bên topic cũ là hướng dẫn cài đặt server : https://www.clbdevgame.com/threads/...en-XEM-Cap-nhat-lien-tuc.html?p=2817#post2817
- Còn topic mới này sẽ cập nhật những chi tiết về từng file .
Mình sẽ để trong 1 file và từng mục cập nhật. Khi có gì mới sẽ cập nhật thêm nữa tại đây luôn.
*Khu vực chưa việt hóa, cần nghiên cứu thêm :[HIDE-THANKS]https://pan.baidu.com/s/11F09v1OR_vmsKAM5M2oZTQ

mk : 9fdv[/HIDE-THANKS]
*Khu vực tự học : [HIDE-THANKS] https://pan.baidu.com/s/1610HfHQQpu--cz9qPDXmhA

mk : vuj5[/HIDE-THANKS]


Mật khẩu giải nén : [HIDE-THANKS]sadlove123[/HIDE-THANKS]
Cập nhật thêm kinh nghiệm dev TLBB : 25/07/2018. Đây là nhiều thứ lắm, phải nghiên cứu thêm để có thêm kinh nghiệm mới

[HIDE-THANKS]https://secufiles.com/ig13/[Sadlove123_-_CLBDEVGAME.COM]Kinh_nghiệm_dev_TLBB_chữ_China.7z[/HIDE-THANKS]


Mật khẩu giải nén :
Mã:
 sadlove123

Cập nhật thêm 1 file toàn tập Hướng dẫn về TLBB : 19/08/2018


[HIDE-THANKS]https://www.fshare.vn/file/PGVRX3EFOW71[/HIDE-THANKS]

Cảm ơn rikido
//secufiles.com/ig13/[Sad
tks
 
- Bên topic cũ là hướng dẫn cài đặt server : https://www.clbdevgame.com/threads/...en-XEM-Cap-nhat-lien-tuc.html?p=2817#post2817
- Còn topic mới này sẽ cập nhật những chi tiết về từng file .
Mình sẽ để trong 1 file và từng mục cập nhật. Khi có gì mới sẽ cập nhật thêm nữa tại đây luôn.
*Khu vực chưa việt hóa, cần nghiên cứu thêm :[HIDE-THANKS]https://pan.baidu.com/s/11F09v1OR_vmsKAM5M2oZTQ

mk : 9fdv[/HIDE-THANKS]
*Khu vực tự học : [HIDE-THANKS] https://pan.baidu.com/s/1610HfHQQpu--cz9qPDXmhA

mk : vuj5[/HIDE-THANKS]


Mật khẩu giải nén : [HIDE-THANKS]sadlove123[/HIDE-THANKS]
Cập nhật thêm kinh nghiệm dev TLBB : 25/07/2018. Đây là nhiều thứ lắm, phải nghiên cứu thêm để có thêm kinh nghiệm mới

[HIDE-THANKS]https://secufiles.com/ig13/[Sadlove123_-_CLBDEVGAME.COM]Kinh_nghiệm_dev_TLBB_chữ_China.7z[/HIDE-THANKS]


Mật khẩu giải nén :
Mã:
 sadlove123

Cập nhật thêm 1 file toàn tập Hướng dẫn về TLBB : 19/08/2018


[HIDE-THANKS]https://www.fshare.vn/file/PGVRX3EFOW71[/HIDE-THANKS]

Cảm ơn rikido
Thanks
 
Bên trên